معنی اسم انیسه

نام انیسه به چه معناست؟

معنی اسم نیسه : (عربی) (مؤنث انیس)، زن انس گیرنده و همدم، زن مصاحب و هم‌نشین. + ( اَنیس.

نام اَنیسا به چه معناست: (عربی ـ فارسی) (اَنیس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به اَنیس؛ ( اَنیس.

اَنیس : (عربی) 1- انس گیرنده، همدم، مصاحب، هم‌نشین؛ 2-(به مجاز) محبوب و مطلوب.


اسم انیسه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار انیسه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام انیسه چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به انیسه تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید