معنی اسم اولدوز

نام اولدوز به چه معناست؟

اولدوز:    (تركي) ستاره، اختر، كوكب، نجم.اسم اولدوز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اولدوز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اولدوز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اولدوز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اولدوز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اولدوز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اولدوز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اولدوز

نام های دخترانه بر وزن اولدوز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید