معنی اسم آذرخش

نام آذرخش به چه معناست؟

آذرخش:    1- صاعقه، برق؛ 2- نام نهمين روز از ماه آذر. [آذرگشسب را هم گاه آذرخش گفته‌اند]. [این واژه تصحیفِ «آذرجشن» است و آذرجشن، جشنی در روز آذر (نهم) از ماه آذر بوده که در این روز به زیارت آتشکده ها می رفتند. (نقل از برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، ص26 پاورقی آذرخش)].اسم آذرخش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آذرخش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آذرخش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آذرخش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آذرخش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آذرخش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آذرخش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آذرخش

نام های دخترانه بر وزن آذرخش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید