معنی اسم کیوان

نام کیوان به چه معناست؟

كيوان:    1- زحل، ز زحل؛ 2- (در قديم) (به مجاز) آسمان.

کیوان در لغت نامه دهخدا:  [ ک َی ْ / ک ِی ْ ] (اِخ ) زحل . (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 372). نام ستاره ٔ زحل است . (فرهنگ جهانگیری ). نام ستاره ٔ زحل است که در فلک هفتم می باشد. (برهان ) (غیاث ). نام کوکب زحل است که در فلک هفتم می باشد و از همه ٔ کواکب اعلی و اعظم است ، و کی به معنی بزرگ و «ون » و «وان » به معنی مانند است . (انجمن آرا) (آنندراج ) . زحل . یکی از سیارات منظومه ٔ شمسی میان برجیس (مشتری ) و اورانوس . به عقیده ٔ قدما این ستاره در فلک هفتم جای دارد و آن را دورترین ِ کواکب گمان می برده اند. نجم ثاقب . (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کیوان اسم ایرانی نیست و بابلی است و ظاهراً ایرانیها اسمی برای زحل نداشته اند. (گاه شماری تألیف تقی زاده حاشیه ٔ ص 204). مأخوذ از بابلی ، در الواح بابلی ، کیوانو. عبری ، کیوان . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). نام ستاره ٔ هفتم از هفت سیاره است … و نزد منجمان نحس اکبر است .

(از فرهنگ نظام : زحل ) :

بلند کیوان با اورمزد و با بهرام

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید.

اسم های مرکب با کیوان

اميرکیوان : (عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، ) امير و کیوان.اسم کیوان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کیوان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کیوان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کیوان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کیوان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کیوان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کیوان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کیوان

نام های دخترانه بر وزن کیوان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. ثریا

    اسم خوبی نیست

نظر خود را بیان کنید