معنی اسم بهرام

نام بهرام به چه معناست؟

بَهرام :  1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3- (در نجوم) مريخ؛ 4- (در گاه شماري) روز بيستم از هر ماه شمسي در ايران؛ 5- (در قديم) در فرهنگ ايران قديم فرشته‌اي موكل بر مسافران و روز بهرام است؛ 6- (در آیین زرتشتی) پاسدار پیروزی و عهد و پیمان است؛ 7- (اَعلام) (در شاهنامه) 1) از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو، فرزند گودرز برادر گیو است که به دست تژاو تورانی کشته شد. 2) نام چند تن از شاهان ساساني، بهرام اول [273-276 میلادی] فرزند شاپور اول ساساني و چهارمين پادشاه ساساني؛ بهرام دوم [276-293 میلادی] پنجمين پادشاه ساساني فرزند بهرام اول؛ بهرام سوم [293 میلادی] ششمين پادشاه ساساني فرزند هرمز اول؛ بهرام چهارم [388-399 میلادی] سيزدهمين پادشاه ساساني مشهور به كرمانشاه؛ بهرام پنجم [420- 438 میلادی] مشهور به بهرام گور پانزدهمين پادشاه ساساني.


اسم بهرام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهرام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهرام چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهرام تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید