معنی اسم پیمان

نام پیمان به چه معناست؟

معنی اسم پیمان: (تلفظ: peymān) قراری که دو یا چند تن می‌گذارند تا کاری انجام دهند یا تعهدی نسبت به هم یا به کسی داشته باشند ؛ قرار ، عهد.اسم پیمان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پیمان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پیمان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پیمان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پیمان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پیمان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پیمان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پیمان

نام های دخترانه بر وزن پیمان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید