معنی اسم کارول

نام کارول به چه معناست؟

کارول (Carol): قبل از قرن نوزدهم زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. به نظر می‌رسد این نام فرم کوتاه کارولین باشد. کارولین توسط خانواده‌های مرفه خاص از قرن 17 به بعد مورد استفاده قرار گرفت.اسم کارول

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کارول ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کارول چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کارول از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کارول تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کارول بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کارول به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کارول

نام های دخترانه بر وزن کارول به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید