معنی اسم کارولین

نام کارولین به چه معناست؟

کارولین (Carolyn): کارولین فرم تغییر یافته Caroline است. Caroline توسط خانواده‌های مرفه خاصی از قرن هفدهم به بعد مورد استفاده قرار می‌گرفت.اسم کارولین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کارولین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کارولین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کارولین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کارولین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کارولین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کارولین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کارولین

نام های دخترانه بر وزن کارولین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید