معنی اسم اندرو

نام اندرو به چه معناست؟

اندرو (Andrew): اندرو شکل یونانی نام آندریاس است. در عهد جدید اندرو نام اولین شاگرد عیسی مسیح بوده است.اسم اندرو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اندرو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اندرو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اندرو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اندرو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اندرو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اندرو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اندرو

نام های دخترانه بر وزن اندرو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید