معنی اسم کیمبرلی

نام کیمبرلی به چه معناست؟

کیمبرلی (Kimberly): کیمبرلی احتمالا از نام شهری در آفریقای جنوبی گرفته شده است که صحنه ی جنگ در دوران جنگ بوئر بود.اسم کیمبرلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کیمبرلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کیمبرلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کیمبرلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کیمبرلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کیمبرلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کیمبرلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کیمبرلی

نام های دخترانه بر وزن کیمبرلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید