معنی اسم گودرز

نام گودرز به چه معناست؟

گودرز :    (اَعلام) 1) (در شاهنامه) سردار ايراني عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گشواد و دارای 78 پسر، که همه از پهلوانان بودند. او در خواب از وجود کیخسرو خبر یافت و گیو را به جستجویش به توران فرستاد. در جنگ یازده رخ پیران را کشت. کیخسرو او را وصی خود قرار داد؛ 2) شاه اشکانی [45-51 میلادی] که از سال 41 میلادی با وردان بر سر پادشاهی کشمکش داشت و سرانجام با کشته شدن وردان به دست بزرگان پارتی به پادشاهی رسید. کتیبه‌اي از او به زبان یونانی در بیستون باقی است.اسم گودرز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گودرز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گودرز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گودرز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گودرز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گودرز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گودرز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گودرز

نام های دخترانه بر وزن گودرز به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید