معنی اسم گودرز

نام گودرز به چه معناست؟

گودرز :    (اَعلام) 1) (در شاهنامه) سردار ايراني عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گشواد و دارای 78 پسر، که همه از پهلوانان بودند. او در خواب از وجود کیخسرو خبر یافت و گیو را به جستجویش به توران فرستاد. در جنگ یازده رخ پیران را کشت. کیخسرو او را وصی خود قرار داد؛ 2) شاه اشکانی [45-51 میلادی] که از سال 41 میلادی با وردان بر سر پادشاهی کشمکش داشت و سرانجام با کشته شدن وردان به دست بزرگان پارتی به پادشاهی رسید. کتیبه‌اي از او به زبان یونانی در بیستون باقی است.


اسم گودرز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گودرز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گودرز چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گودرز تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید