معنی اسم برهان

نام برهان به چه معناست؟

بُرهان : (عربي) 1- دليل، حجت، حجت روشن، دليل قاطع؛ 2- از واژه‌هاي قرآني؛ 3- اصطلاحی در منطق و فلسفه؛ 4- (اَعلام) 1) نام پادشاهي از طبقات سلاطين اسلام؛ 2) محمّدحسین ابن خلف تبریزی (برهان) فرهنگ نویس ایرانی [قرن 11هجری] ساکن هند و مؤلف برهان قاطع.

بُرهان‌الدين : (عربي) 1- برهان دين، دليل دين، حجت دين؛ 2-(اَعلام) لقب بسياري از اشخاص در تاريخ.اسم برهان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار برهان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام برهان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن برهان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به برهان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به برهان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با برهان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن برهان

نام های دخترانه بر وزن برهان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید