معنی اسم شهسوار

نام شهسوار به چه معناست؟

شهسوار : (= شاه سوار)، 1- ماهر در سواركاري؛ 2- (در قديم) (به مجاز) شخص بسيار برجسته و ممتاز؛ شواليه.اسم شهسوار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهسوار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهسوار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شهسوار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهسوار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شهسوار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شهسوار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شهسوار

نام های دخترانه بر وزن شهسوار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید