معنی اسم سهراب

نام سهراب به چه معناست؟

سهراب : 1- دارنده‌ي آب و رنگ سرخ، سرخاب؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر رستم از تهمینه، که در توران زاده و بزرگ شد و در جستجوی پدر با سپاهی به ایران آمد. پدر و پسر بی آنکه یکدیگر را بشناسند باهم جنگیدند و هنگامی که رستم پهلوی او را با خنجر شکافت، آنگاه سهراب را شناخت.اسم سهراب

 • به نظر شما چه اسمی در کنار سهراب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام سهراب چیست؟
 • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سهراب از نظر شما چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سهراب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سهراب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سهراب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سهراب

نام های دخترانه بر وزن سهراب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

5 دیدگاه

 1. hafsamulzem@gmail.com

  سهراب زیباترین اسمی دنیا است

 2. اوزرا

  لیلان(لی+لان)کلماتی که لی دارنند.تورکی هستند.مثل لی لی .لی لک(لک لک)لیلا.لیلان.لیلاب+لان هر کلمه ایی لان دارد.تورکی هست.مثل لیلان.زنگی لان.گی لان.میلان.سهلان.خیرده لان(باکو).بغلان(افغانستان).ایسفهلان.یالان.پالان.بالان(تله.گرگ بالان دیده)هیلان(رانش کوه)جیلان(جیران)بیلان.سیلان.کازی ب لان کا.سری لان کا.تای لان د(تایلند).ایس لان د(ایسلند).پورت لاند(پورتلند)دنیلان.زنبلان(خلخال)شیلان.الان.ایلان.قافلان.اسلان(اسلان).سیرت لان.دالان.سبلان.ساوآلان.باج آلان

 3. اوزرا

  سهراب(سوه+راب)هر کلمه ایی سوه داشته باشد تورکی است.مثل سهروردی.سهبا(صهبا).سهبان(صهبان).سهمان(سلق سهمان).سهره.+راب هر کلمه ایی راب داشته باشد تورکی است.مثل رابین سون.رابین هود.رابرت. سهراب.مهراب(محراب).ساراب.داراب.فاراب.اهراب.زهراب(ظهراب).جوراب.خراب(خرابه).ش راب(شرابخانا اسم قدیمی شرفخانه شبستر).آندراب(آند+راب در افغانستان).کهراب.میزراب(مضارب)

 4. اوزرا

  شهراب(شه+راب)کلماتی که شه دارند.تورکی هستند.مثل شهرام.شهزاده.شاه.پادشاه.شهبانو.شهرزاد.شهد.شهلا+راب.هر کلمه ایی راب دارد.تورکی است.مثل سهراب.مهراب(محراب).ساراب.داراب.فاراب.اهراب.زهراب(ظهراب).جوراب.خراب(خرابه).ش راب(شرابخانا اسم قدیمی شرفخانه شبستر).آندراب(آند+راب در افغانستان).کهراب.میزراب(مضارب)

 5. masoum

  در کنار اسم سهراب ، سُهراد میتونه خیلی زیبا باشه که به همون معناس جوان سرخ روی

نظر خود را بیان کنید