معنی اسم الیار

نام الیار به چه معناست؟

اليار : (تركي ـ فارسي) يار و ياور ايل، دوست و رفيق ايل، يار شهر و ولايت، ياور خويشان.اسم الیار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الیار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الیار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الیار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الیار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الیار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الیار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الیار

نام های دخترانه بر وزن الیار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید