معنی اسم لیزا

نام لیزا به چه معناست؟

لیزا (Lisa): این نام شکل کوتاه شده الیزابت است.اسم لیزا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیزا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیزا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لیزا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیزا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لیزا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لیزا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لیزا

نام های دخترانه بر وزن لیزا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید