آنتونی (Anthony): آنتونی فرم آنتونیوس است که منشاء آن نامشخص می‌باشد. افراد مقدس زیادی این نام را داشتند در این میان یک راهب گوشه نشین مصری که بنیانگذار رهبانیت مسیحی محسوب می‌شود از همه مهم‌تر است.


اسم آنتونی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آنتونی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آنتونی چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنتونی تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید