معنی اسم آنتونی

نام آنتونی به چه معناست؟

آنتونی (Anthony): آنتونی فرم آنتونیوس است که منشاء آن نامشخص می‌باشد. افراد مقدس زیادی این نام را داشتند در این میان یک راهب گوشه نشین مصری که بنیانگذار رهبانیت مسیحی محسوب می‌شود از همه مهم‌تر است.اسم آنتونی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آنتونی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آنتونی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آنتونی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنتونی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آنتونی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آنتونی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آنتونی

نام های دخترانه بر وزن آنتونی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید