معنی اسم الیزابت

نام الیزابت به چه معناست؟

الیزابت(Elizabeth): این نام توسط ملکه الیزابت اول انگلستان ( 1533-1603 ) محبوب شده است. در قرن بیستم، دوباره بسیار مد روز شد زیرا نام الیزابت بوئز – لیون ( 1900-2002 ) بود که در سال 1936 ملکه الیزابت شد. این اسم، نام دختر ملکه الیزابت دوم نیز بوده است.اسم الیزابت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الیزابت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الیزابت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الیزابت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الیزابت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الیزابت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الیزابت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الیزابت

نام های دخترانه بر وزن الیزابت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید