ویلیام(William): ویلیام از wil به معنای تمایل و Helm به معنای حفاظت تشکیل شده است. در قرن اول پس از فتح، این اسم از رایج‌ترین نام مردان بود.


اسم ویلیام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ویلیام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ویلیام چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ویلیام تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید