معنی اسم ویلیام

نام ویلیام به چه معناست؟

ویلیام(William): ویلیام از wil به معنای تمایل و Helm به معنای حفاظت تشکیل شده است. در قرن اول پس از فتح، این اسم از رایج‌ترین نام مردان بود.اسم ویلیام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ویلیام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ویلیام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ویلیام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ویلیام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ویلیام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ویلیام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ویلیام

نام های دخترانه بر وزن ویلیام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید