معنی اسم لیندا

نام لیندا به چه معناست؟

لیندا (Linda): لیندا برای اولین بار در قرن نوزدهم ثبت شد و به نظر می‌رسد کوتاه شده‌ی فرم بلینداست.اسم لیندا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیندا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیندا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لیندا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیندا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لیندا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لیندا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لیندا

نام های دخترانه بر وزن لیندا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید