لیندا (Linda): لیندا برای اولین بار در قرن نوزدهم ثبت شد و به نظر می‌رسد کوتاه شده‌ی فرم بلینداست.


اسم لیندا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیندا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیندا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیندا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید