معنی اسم دیوید

نام دیوید به چه معناست؟

دیوید(David): دیوید نامی است که در کتاب مقدس نیز ذکر شده است. این نام توسط پادشاه اسرائیلی به کار گرفته شده  که تاریخ آن با وضوح  کامل در کتاب اول و دوم ساموئل و جاهای دیگر بازگو شده است. زمانی که یک پسربچه کوچک بود با تیرکمان خود یک فرد غول پیکر را کشت.اسم دیوید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دیوید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دیوید چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دیوید از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دیوید تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دیوید بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دیوید به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دیوید

نام های دخترانه بر وزن دیوید به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید