معنی اسم باربارا

نام باربارا به چه معناست؟

باربارا(Barbara): باربارا نامی یونانی به معنای زن خارجی است.اسم باربارا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار باربارا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام باربارا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن باربارا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به باربارا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به باربارا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با باربارا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن باربارا

نام های دخترانه بر وزن باربارا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید