معنی اسم جنیفر

نام جنیفر به چه معناست؟

جنیفر(Jennifer):این نام منشا سلتیکی (آرتور) دارد و یک فرم کرنیش از نام زن بی وفای پادشاه آرتور بوده است. در اوایل قرن بیستم، این نام فقط یک کنجکاوی کرنیش بود، اما از آن زمان  به بعد درمیان انگلیسی زبان‌ها بسیار محبوب شده است.اسم جنیفر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جنیفر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جنیفر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جنیفر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جنیفر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جنیفر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جنیفر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جنیفر

نام های دخترانه بر وزن جنیفر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید