معنی اسم رابرت

نام رابرت به چه معناست؟

رابرت(Robert):رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd به معنای” مشهور” و berth به معنای “روشن، مشهور” گرفته شده است.  دو دوک نرماندی در قرن یازدهم  همین نام را داشتند.

یکی از این افراد پدر ویلیام فاتح و دیگری پسر بزرگش بود. شاید بتوان گفت شکل کوتاه شده این اسم باب است که در میان افراد رواج بسیار زیادی دارد اما هاب و داب که  در قرون وسطی رایج بود منقرض شده اند.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی

اسم رابرت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رابرت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رابرت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رابرت تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید