معنی اسم رابرت

نام رابرت به چه معناست؟

رابرت(Robert):رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd به معنای” مشهور” و berth به معنای “روشن، مشهور” گرفته شده است.  دو دوک نرماندی در قرن یازدهم  همین نام را داشتند.

یکی از این افراد پدر ویلیام فاتح و دیگری پسر بزرگش بود. شاید بتوان گفت شکل کوتاه شده این اسم باب است که در میان افراد رواج بسیار زیادی دارد اما هاب و داب که  در قرون وسطی رایج بود منقرض شده اند.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم رابرت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رابرت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رابرت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رابرت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رابرت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رابرت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رابرت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رابرت

نام های دخترانه بر وزن رابرت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید