معنی اسم دونا

نام دونا به چه معناست؟

دونا (Donna): این نام قبل از سال 1920 مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و منشا آن به سال‌های نزدیک بر می‌گردد. دونا از کلمه یونانی donna مشتق شده که به معنای بانوست. این نام شکل زنانه دونالد نیز هست.اسم دونا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دونا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دونا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دونا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دونا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دونا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دونا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دونا

نام های دخترانه بر وزن دونا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید