معنی اسم استیون

نام استیون به چه معناست؟

استیون (Steven): این نام از استفان گرفته شده و اسم اولین شهید مسیحی است. نام او از کلمه یونانی استپانوس به معنای “حلقه گل، تاج” مشتق شده است.اسم استیون

  • به نظر شما چه اسمی در کنار استیون ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام استیون چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن استیون از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به استیون تغییر میدهید؟

اسم پسر که به استیون بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با استیون به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن استیون

نام های دخترانه بر وزن استیون به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید