معنی اسم دونالد

نام دونالد به چه معناست؟

دونالد(Donald): دونالد فرم انگلیسی شده Domhnall اسکاتلندی است.

 اسم دونالد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دونالد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دونالد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دونالد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دونالد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دونالد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دونالد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دونالد

نام های دخترانه بر وزن دونالد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید