معنی اسم چیستا

نام چیستا به چه معناست؟

معنی اسم چیستا: چیستا ایزدبانوی ایرانی است که در اوستا به معنای علم، دانش، فرزانگی و معرفت آمده است. از ریشه چیت به معنی اندیشیدن.


عدد ابجد اسم چیستا

  • ابجد کبیر کلمه چیستا برابر است با : 474
  • ابجد صغیر چیستا برابر است با : 18


اسم چیستا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چیستا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چیستا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن چیستا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چیستا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به چیستا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با چیستا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن چیستا

نام های دخترانه بر وزن چیستا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید