معنی اسم چلیپا

نام چلیپا به چه معناست؟

معنی اسم چلیپا = صلیب
۱. دو ‌چوب متقاطع به شکل ┼ که در روم باستان برای اعدام محکومین استفاده می‌شد؛ چلیپا.
۲. نمادی به شکل ┼ که به اعتقاد مسیحیان عیسی را به آن آویخته‌اند و نزد آنان مقدس شمرده می‌شود؛ چلیپا.
۳. [مجاز] زلف معشوق.
۴. هر نقش یا طرح به شکل


عدد ابجد اسم چلیپا

  • ابجد کبیر اسم چلیپا برابر است با : 46
  • ابجد صغیر اسم چلیپا برابر است با : 22


اسم چلیپا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چلیپا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چلیپا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن چلیپا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چلیپا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به چلیپا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با چلیپا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن چلیپا

نام های دخترانه بر وزن چلیپا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید