= صلیب
۱. دو ‌چوب متقاطع به شکل ┼ که در روم باستان برای اعدام محکومین استفاده می‌شد؛ چلیپا.
۲. نمادی به شکل ┼ که به اعتقاد مسیحیان عیسی را به آن آویخته‌اند و نزد آنان مقدس شمرده می‌شود؛ چلیپا.
۳. [مجاز] زلف معشوق.
۴. هر نقش یا طرح به شکل


اسم چلیپا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چلیپا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چلیپا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چلیپا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید