معنی اسم کاترین

نام کاترین به چه معناست؟

کاترین(Catherine): این اسم ریشه فرانسوی دارد. فرم انگلیسی آن نام یک قدیس در سال 307 بوده است. این قدیس به خاطر اعتقادات مسیحی‌اش به مرگ بر روی چرخ‌ محکوم شده بود . با این حال چرخی که برای اینکار در نظر گرفته شده بود از هم باز شد. در نهایت این قدیس گردن زده شد.اسم کاترین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کاترین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کاترین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کاترین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کاترین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کاترین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کاترین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کاترین

نام های دخترانه بر وزن کاترین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید