معنی اسم دانیل

نام دانیل به چه معناست؟

دانیل (Daniel): دانیل یک نام مقدس به معنای ” خدا قاضی من است” می باشد. داستان دانیل در قرون وسطی بسیار محبوب بود و در نمایشنامه‌های بسیاری مورد استفاده قرار می گرفت.اسم دانیل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دانیل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دانیل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دانیل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دانیل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دانیل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دانیل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دانیل

نام های دخترانه بر وزن دانیل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید