معنی اسم نسا

نام نسا به چه معناست؟

نِسا : (عربی، نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ی چهارم از قرآن كریم، دارای صد‌و ‌هفتاد ‌‌‌‌‌و شش آیه؛ 2) شهر باستانی، در نزدیکی شهر کنونی عشق آباد در ترکمنستان.

اسم های ترکیبی با نسا

مِهرنسا : (فارسی ـ عربی) (مهر = خورشید + نسا)، 1- خورشید زنان؛ 2- (به مجاز) زیباروی در میان زنان.

گل‌نسا : [گل = (در قدیم) (به مجاز) صورت زیبا + نسا = زنان]، 1- زیباروی زنان؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبارو.

شَرف‌نسا : (عربی) موجب آبرو،‌ حرمت و اعتبار زنان.

خیرالنسا : (عربی) 1- بهترینِ زنان؛ 2- (اَعلام) عنوانی برای حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر اسلام(ص).اسم نسا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نسا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نسا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نسا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نسا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نسا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نسا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نسا

نام های دخترانه بر وزن نسا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید