معنی اسم منیره

نام منیره به چه معناست؟

مُنيره :    (عربي) نوراني و روشن و درخشان و آشكار.اسم منیره

  • به نظر شما چه اسمی در کنار منیره ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام منیره چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن منیره از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به منیره تغییر میدهید؟

اسم پسر که به منیره بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با منیره به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن منیره

نام های دخترانه بر وزن منیره به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید