معنی اسم محنا

نام محنا به چه معناست؟

مُحَنّا :    (عربي) به حَنا خضاب كرده، مخضب به حَنا.اسم محنا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار محنا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام محنا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن محنا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به محنا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به محنا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با محنا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن محنا

نام های دخترانه بر وزن محنا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید