معنی اسم ملودی

نام ملودی به چه معناست؟

ملودی :    (فرانسوي، melodie) (در موسیقی) توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی و آوازی، به گونه ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولاً قابل زمزمه کردن باشد.اسم ملودی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ملودی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ملودی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ملودی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ملودی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ملودی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ملودی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ملودی

نام های دخترانه بر وزن ملودی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید