معنی اسم فرنگیس

نام فرنگیس به چه معناست؟

فَرنگيس :    (اَعلام) نام دختر افراسياب توراني و زن سياوش.

فرنگیس بهتر ز خوبان اوی / نبینی به گیتی چنان روی و موی .
فردوسی .

از فرنگیس و کتایون و همای / باستان رانام و آوا دیده ام .
خاقانی .اسم فرنگیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرنگیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرنگیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرنگیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرنگیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرنگیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرنگیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرنگیس

نام های دخترانه بر وزن فرنگیس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید