معنی اسم کتایون

نام کتایون به چه معناست؟

كتايون :    (اَعلام) دختر قیصر روم و زن گشتاسب و مادر اسفنديار كه نام ديگرش را ناهيد گفته‌اند.اسم کتایون

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کتایون ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کتایون چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کتایون از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کتایون تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کتایون بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کتایون به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کتایون

نام های دخترانه بر وزن کتایون به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید