معنی اسم سروه

نام سروه به چه معناست؟

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.اسم سروه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سروه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سروه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سروه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سروه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سروه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سروه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سروه

نام های دخترانه بر وزن سروه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. سروه

    این اسم با کسره سین تلفظ میشه نه با فتحه Serveh

نظر خود را بیان کنید