اسم دختر کردی

ناب ترین اسم های دختر کردی بر اساس حروف الفبا

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دختر کردی

آوین

آوين : 1- (آو= آب + ين (پسوند نسبت))، به رنگ آب، مانند آب، زلال،…

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا:…

آیرین

آيرين :    1- (كردي) آگرين، آهرين؛ 2- (در فارسي) آتشين.

اسرین

اَسرين :    (كردي) اشك، سرشك.

بیریوان

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

توار

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام…

دیلان

ديلان :    (كردي) 1- رقص گروهي، نوعي آهنگ؛ 2- نام منطقه‌اي در كردستان.

دلنیا

دلنیا :    (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.

روناک

روناک :    (كردي) روشن، تابناک.

روژین

روژين :    (كردي ـ فارسي) (روژ = روز + ين (پسوند نسبت))، 1-منسوب به…

روژیار

روژيار :    (كردي) روزگار. + ن.ك. روجيار.

روژیا

روژيا :    (كردي ـ فارسي) (روژ + ي ميانجي + ا (پسوند اسم ساز))،…

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و…

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی…

روژان

روژان :    (كردي) روزها.

روژا

روژا :    (كردي) روزها، آفتاب. + ن.ك. روجا.

روجا

روجا :    (كردي ـ فارسي) [روج (كردي) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]،…

سورا

سورا :    1- سود دهنده؛ 2- توانا، نيرومند؛ 3- (اَعلام) نام شهر «شوراب» در…

سروین

سَروين :    1- (در قديم) شبيه سَرو؛ 2-(در كردي) روسري و چارقد. سَرو :…

سروه

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

سایدا

سايدا :    (كردي) (مركب از ساي + دا) سايه‌ي مادر (؟).

سایان

سايان :    (كردي) (ساي = سايه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به سايه…

کژال

كَژال :    (كردي) در بعضي از نامنامه‌ها زيباروي سياه چشم معنا شده است(؟).

نینا

نینا :    (کردی) اینها.

نشمیل

نَشمیل :    (کردی) 1- زیبای دلکش و نازک اندام؛ 2- خوشگل.

نرمین

نرمین :    (نرم + ین (پسوند نسبت)) 1- لطافت و لطیف بودن؛ 2- (به…

هیدیکا

هيديكا :    (كردي) به آهستگي.

هیدی

هیدی :    (كردي) آرام، آهسته، بردبار.

هانا

هانا :    (كردي) 1- زنهار، دادخواهي؛ 2- اميد؛ 3- بينايي؛ 4- خواهش.

کانیاو

کانیاو :    (کردی) 1- آب چشمه؛ 2- زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛…

کانی

معنی اسم کانی :    (كان + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به كان، مربوط…

کازیوه

کازیوه :    (کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد.

کارین

اسم کارین به معنی دور و بعيد است. در زبان کردی اسم کارین به معنی…

ژینو

ژینو :    [ژين (كردي) = زندگي + او /-u/ (پسوند دارندگي)]، 1-داراي زندگي؛ 2-…

ژینا

ژینا :    [ژين(كردي) = زندگي + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگي(؟) ؛…

ژوان

ژوان :    (كردي) ميعادگاه عاشق و معشوق.

زریان

زریان :    (کردی) باد جنوب، باد دبور، باد سرد.

چنور

چنور : (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.

پرژین

پَرژین :   (کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.

باوان

باوان :    (كردي) 1- خانه‌ي پدري؛ 2- جگر گوشه و عزيز.