اسم کردی دخترانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم کردی دخترانه

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا:…

بیریوان

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

تَوار

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام…

دلنیا

دلنیا :    (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی…

سَروه

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

نینا

نینا :    (کردی) اینها.

نشمیل

نَشمیل :    (کردی) 1- زیبای دلکش و نازک اندام؛ 2- خوشگل.

کانیاو

کانیاو :    (کردی) 1- آب چشمه؛ 2- زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛…

کازیوه

کازیوه :    (کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد.

ژینا

ژینا :    [ژين(كردي) = زندگي + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگي(؟) ؛…

زریان

زریان :    (کردی) باد جنوب، باد دبور، باد سرد.

چنور

چنور : (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.

پَرژین

پَرژین :   (کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.