اسم کردی دخترانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم کردی دخترانه

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا:…

آیرین

آيرين :    1- (كردي) آگرين، آهرين؛ 2- (در فارسي) آتشين.

اوین

اوين :    (= آوين) 1- آوردن؛ 2- (اَعلام) نام منطقه‌اي در شمال غرب تهران،…

اسرین

اَسرين :    (كردي) اشك، سرشك.

بیریوان

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

توار

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام…

دیلان

ديلان :    (كردي) 1- رقص گروهي، نوعي آهنگ؛ 2- نام منطقه‌اي در كردستان.

دلنیا

دلنیا :    (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.

روناک

روناک :    (كردي) روشن، تابناک.

روژین

روژين :    (كردي ـ فارسي) (روژ = روز + ين (پسوند نسبت))، 1-منسوب به…

روژیار

روژيار :    (كردي) روزگار. + ن.ك. روجيار.

روژیا

روژيا :    (كردي ـ فارسي) (روژ + ي ميانجي + ا (پسوند اسم ساز))،…

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و…

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی…

روژان

روژان :    (كردي) روزها.

روژا

روژا :    (كردي) روزها، آفتاب. + ن.ك. روجا.

روجا

روجا :    (كردي ـ فارسي) [روج (كردي) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]،…

سورا

سورا :    1- سود دهنده؛ 2- توانا، نيرومند؛ 3- (اَعلام) نام شهر «شوراب» در…

سروین

سَروين :    1- (در قديم) شبيه سَرو؛ 2-(در كردي) روسري و چارقد. سَرو :…

سروه

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

1 2 3