معنی اسم ساهره

نام ساهره به چه معناست؟

ساهره :    (عربي) 1- زمين يا روي زمين، زميني كه حق سبحانه در روز قيامت آن را مجدداً پيدا سازد؛ 2- (در قديم) (به مجاز) (در اديان) زمين روز رستاخيز؛ 3- چشمه روان؛ 4-ماه، غلاف ماه.اسم ساهره

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ساهره ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ساهره چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ساهره از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ساهره تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ساهره بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ساهره به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ساهره

نام های دخترانه بر وزن ساهره به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید