پل (Paul): پل در اصل یک نام مستعار به معنای کوچک است. این نام برای سنت پیتر که بنیانگذار کلیسای مسیحی بوده، در نظر گرفته شده است. این فرد نویسنده 14 رساله مختلف برای کلیساها و افراد متفاوت اس


اسم پل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پل چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پل تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید