معنی اسم پل

نام پل به چه معناست؟

پل (Paul): پل در اصل یک نام مستعار به معنای کوچک است. این نام برای سنت پیتر که بنیانگذار کلیسای مسیحی بوده، در نظر گرفته شده است. این فرد نویسنده 14 رساله مختلف برای کلیساها و افراد متفاوت اساسم پل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پل

نام های دخترانه بر وزن پل به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید