سندرا (Sandra): سندرا شکل کوتاه شده‌ی الساندرا است. الساندرا نیز شکلی از نام الکساندر محسوب می‌شود. الکساندر در یونانی به معنی مدافع مردان است.


اسم سندرا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سندرا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سندرا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سندرا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید