معنی اسم سندرا

نام سندرا به چه معناست؟

سندرا (Sandra): سندرا شکل کوتاه شده‌ی الساندرا است. الساندرا نیز شکلی از نام الکساندر محسوب می‌شود. الکساندر در یونانی به معنی مدافع مردان است.اسم سندرا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سندرا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سندرا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سندرا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سندرا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سندرا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سندرا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سندرا

نام های دخترانه بر وزن سندرا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید