معنی اسم پرویز

نام پرویز به چه معناست؟

پرويز : (پهلوی، apayvej) 1- پيروز، پيروزگر، فاتح؛ 2- (اَعلام) نام خسرو دوم شاهنشاه ساساني، مشهور به «خسرو پرويز» پسر هرمزد چهارم و نواده ی انوشيروان [590-627 میلادی].اسم پرویز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرویز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرویز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پرویز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرویز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پرویز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پرویز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پرویز

نام های دخترانه بر وزن پرویز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید