پرويز : (پهلوی، apayvej) 1- پيروز، پيروزگر، فاتح؛ 2- (اَعلام) نام خسرو دوم شاهنشاه ساساني، مشهور به «خسرو پرويز» پسر هرمزد چهارم و نواده ی انوشيروان [590-627 میلادی].


اسم پرویز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرویز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرویز چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرویز تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید