معنی اسم فرهاد

نام فرهاد به چه معناست؟

معانی اسم فرهاد:

1. در بعضي منابع فرهاد را «ياري» معني كرده‌اند؛

2. (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی دوران کیکاووس و کیخسرو، که رستم او را برای رهاندن بیژن از زندان افراسیاب با خود به توران برد؛ 2) عاشق ناکام شیرین همسر خسرو پرویز، در داستانهای ملی؛

3. نام پنج تن از شاهان اشکانی، فرهاد اول: شاه [حدود 176-حدود 171 پیش از میلاد]، که آماردها را مطیع ساخت و آنان را به پاسداری دروازه‌ي خزر گماشت؛ فرهاد دوم: شاه [حدود 136- حدود 128 پیش از میلاد] که دست سلوکیان را از خاک ایران کوتاه کرد. در جنگ با سکاها کشته شد؛ فرهاد سوم: شاه [حدود 70-58 پیش از میلاد]، که به دست پسرانش مسموم شد؛ فرهاد چهارم: شاه [حدود 37-2 پیش از میلاد]، که پدر، برادران (30 تن) و جمعی از بزرگان دربارش را در آغاز سلطنت کشت. بر اثر شورش مردم به مشرق ایران گریخت و برای بازگشت به سلطنت، از سکاها یاری گرفت [30پیش از میلاد] سرانجام به دست همسر رومی خود و پسرش فرهادک (فرهاد پنجم) کشته شد؛ فرهاد پنجم، معروف به فرهادک: شاه [2 پیش از میلاد – 4 میلادی]، که پدرش را کشت و مادرش را به زنی گرفت. مردم بر او شوریدند و او را همراه با مادرش کشتند.اسم فرهاد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرهاد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرهاد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرهاد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرهاد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرهاد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرهاد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرهاد

نام های دخترانه بر وزن فرهاد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید