معنی اسم خسرو

نام خسرو به چه معناست؟

خسرو :    (معرب پهلوي) 1- پادشاه؛ 2- (اَعلام) شاه سلسله‌ي اشکانی: [110-128 ميلادی] که در زمان او ترايانوس (تراژان) امپراتور روم به ايران تاخت و تيسفون را گرفت، ولی با مرگ او جانشينش هادريانوس با ايران صلح کرد و غنايم جنگی را به ايران پس داد؛ 2) خسرو انوشيروان:  شاه ساسانی ملقب به انوشيروان عادل؛ 3) خسرو پرويز: شاه سلسله‌ي ساسانی [590-628 ميلادی] پسر و جانشين هرمز چهارم؛ 4) خسرو شاه: شاه سلسله‌ي غزنوی [547-555 قمری] که بر اثر حمله‌ي غياث‌الدین محمّد سام از پايتخت خود غزنین به لاهور گريخت و معزالدين محمّد سام به جايش بر تخت سلطنت نشست.

اميرخسرو : ( عربی _ فارسی ) 1- امير و پادشاه عظيم الشأن؛ 2- (اَعلام) امير خسرو دهلوی شاعر بزرگ فارسی‌گوی هند دارای تبار ترک [قرن 7 و 8 هجری].


اسم خسرو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار خسرو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام خسرو چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به خسرو تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید