معنی اسم خسرو

نام خسرو به چه معناست؟

خسرو :    (معرب پهلوي) 1- پادشاه؛ 2- (اَعلام) شاه سلسله‌ي اشکانی: [110-128 ميلادی] که در زمان او ترايانوس (تراژان) امپراتور روم به ايران تاخت و تيسفون را گرفت، ولی با مرگ او جانشينش هادريانوس با ايران صلح کرد و غنايم جنگی را به ايران پس داد؛ 2) خسرو انوشيروان:  شاه ساسانی ملقب به انوشيروان عادل؛ 3) خسرو پرويز: شاه سلسله‌ي ساسانی [590-628 ميلادی] پسر و جانشين هرمز چهارم؛ 4) خسرو شاه: شاه سلسله‌ي غزنوی [547-555 قمری] که بر اثر حمله‌ي غياث‌الدین محمّد سام از پايتخت خود غزنین به لاهور گريخت و معزالدين محمّد سام به جايش بر تخت سلطنت نشست.

اميرخسرو : ( عربی _ فارسی ) 1- امير و پادشاه عظيم الشأن؛ 2- (اَعلام) امير خسرو دهلوی شاعر بزرگ فارسی‌گوی هند دارای تبار ترک [قرن 7 و 8 هجری].اسم خسرو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار خسرو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام خسرو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن خسرو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به خسرو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به خسرو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با خسرو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن خسرو

نام های دخترانه بر وزن خسرو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید