معنی اسم عادل

نام عادل به چه معناست؟

عادل :    (عربي) آن كه اعمال و رفتارش مطابق با عدالت، انصاف و قانون است؛ دادگر.اسم عادل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عادل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عادل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عادل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عادل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عادل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عادل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عادل

نام های دخترانه بر وزن عادل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید