معنی اسم طاهر

نام طاهر به چه معناست؟

طاهر :    (عربي) 1- پاك، پاكيزه؛ 2- بي‌گناه، معصوم؛ 3- (در قديم) (به مجاز) بي آلايش و بي غش؛ 4- (اَعلام) 1) طاهر ابن عبدالله: چهارمین امیر [230-248 قمری] سلسله‌ي طاهریان، معروف به طاهر ثانی؛ 2) طاهر ذوالیمینین: [159-207 قمری] سردار ایرانی و بنیانگذار سلسله‌ي طاهریان. او از سوی مأمون مأمور جنگ با امین شد و او را کشت [198 هجری] در سال 205 هجری حکومت خراسان یافت و سال بعد نام مأمون را از خطبه حذف کرد؛ 3) طاهر صفاری: سومین امیر [287-296 قمری] سلسله‌ي صفاری، که در جنگ با هواداران خلیفه شکست خورد، همراه برادرش اسیر و به بغداد فرستاده شد. ‌اسم طاهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طاهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طاهر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طاهر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طاهر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طاهر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طاهر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طاهر

نام های دخترانه بر وزن طاهر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید