سورين : 1- (در ایران باستان) نیرومند، قدرتمند؛ 2- (اَعلام) 1) یکی از خاندان ساسانی؛ 2) نام سرداری در زمان شاپور دوم.


اسم سورین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سورین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سورین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سورین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید