تعبیر خواب باد

دیدن باد در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن باد در خواب چیست؟

باد شدید در خواب

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است.


محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفر در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد.

باد شدید در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.


گردباد آفت و بیمار شدن است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.

گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جایی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند. این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت.

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است.

اگر باد شدید باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.


مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد.

مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید.


باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند.

چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند.

در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد.

روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است.

اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید.

باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.


تعبیر خواب باد تند

اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.


خواب های مرتبط با باد


☺ تعبیر خواب «باد» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «باد» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. ایمان نادری

    صدقه بدهید و از والدین خود بخواهید برای شما دعا کنند، مخصوصا مادرتان ، حتی اگر در قید حیات نباشند.

  2. ناهید

    سلام من بعدازظهر خواب دیدم ان شالله که خیره .با دوستانم هستم منتها اونها پایین ی محلی هستن و من بالا واستاده بودم ک یکدفعه بادتندی وزید و من و از پرتگاه ک ارتفاعش زیاد بود پایین انداخت اولش خیلی ترسیدم ولی بعد باد من و ب جاهای مختلف و طبیعتی برد ک خیلی متفاوت بود و منو کسی نمیدید بعد خواستم ک بچرخم سمت آسمون تا چیزی ببینم ک نورهای رنگی بود و ولی ماه ک انگار نزدیک بود دیدم ک هلالی بود مثل روز دوم ماه و و نوشته های مثل نستعلیق ک من رومو از ماه گرفتم و بعد دیدم متوجه شدم تو دوتا خوابم و بیدار شدم ممنون میشم ک بگین خوابم با توجه ب زمانش تعبیر داره یا ن

نظر خود را بیان کنید