تعبیر خواب تصادف

دیدن تصادف در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن تصادف در خواب چیست؟

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف از جمله خواب های رایجی است که به کرات مشاهده و گزارش شده است و افراد بسیاری در سراسر جهان به دنبال تعبیر چنین رویایی می باشند. ولیکن بسیاری از معبرین برای رویت چنین خوابی تعابیر نیکویی عنوان نکرده و آن را هشداری برای رخدادهای آینده عنوان نموده اند خصوصا اگر بیننده خواب به برنامه ریزی برای سفر اقدام نموده و مسافرتی در پیش داشته باشد، ممکن است با دیدن خواب تصادف از اتفاق ناگواری در طول سفر آگاهی یابد. امروز در آلامتو به تعبیر خواب تصادف از نگاه معبرین و از جنبه های مختلف به تعبیر این خواب پرداخته ایم. امید است مورد توجه شما همراهان عزیز قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

تعبیر خواب کامل و دقیق

تصادف اتومبیل در خواب می تواند نشانگر عدم اعتماد به نفس باشد. شاید شما در حال از دست دادن چیزی از جمله شغل، رابطه، خانه یا جنبه های دیگر زندگی تان هستید.

به طور کلی دیدن تصادف در خواب به عنوان یک عامل هشداردهنده تلقی می شود. تصادف اتومبیل در خواب می تواند نشان دهد که افراد دیگر سریع تر از شما در محل کار پیش می روند.

اگر در خوابی که دیده اید ماشین به یک سگ یا گربه برخورد کرده، این می تواند زمان های چالش برانگیز در آینده را نشان دهد.


تعبیر خواب تصادف ابن سیرین

دیدن تصادف در خواب از دیدگاه ابن سیرین بشارت دهنده رسیدن اخبار مثبتی است که بیننده خواب در انتظار شنیدن آنها بوده و در برخی مواقع حاکی از ابتلای بیننده خواب به بیماری و پایان دادن به برخی از روابط است. چنانچه بیننده خواب تصادفی را مشاهده نماید که آنچنان جدی نبوده و بدون تلفات باشد نشان دهنده بحرانی است که یه سهولت گذر نموده و موجب کسب تجربه های مفید و مثبت برای بیننده خواب خواهد بود. ولیکن اگر بر اثر تصادف، ماشین واژگون گشته و بیننده خواب با تصادف جدی روبرو باشد نمایانگر تغییراتی در زندگی وی است که مورد انتظار ایشان نبوده و با انتخابات اشتباه باعث بروز تاثیرات منفی در زندگی خویش می گردد.


تعبیر خواب تصادف منوچهر مطیعی

خواب تصادف از نظر منوچهر مطیعی بیانگر مشکلات و آسیب هایی است که در زندگی بیننده خواب ایجاد خواهد شد. هر چقدر صدمه و ضربه در اثر تصادف بریا بیننده خواب مهلک تر باشد در زندگی واقعی نیز با ضربه مهلک تری مواجه خواهد شد.


تعبیر خواب تصادف با ماشین

رویت خواب تصادف با ماشین از دیدگاه بسیاری از معبرین هشداری برای رخدادهای آینده خواهد بود که ممکن است با سفر ارتباط مستقیمی داشته باشد. احتمال دارد بیننده خواب در حال برنامه ریزی برای مسافرتی در آینده نزدیک باشد که در این صورت دیدن چنین خوابی هشداری برای این سفر بوده و نیازمند مراقبت بیشتر بیننده خواب از خود می باشد البته خواب تصادف ماشین پیش از سفر همیشه به معنای تصادف در سفر نخواهد بود بلکه ممکن است نشان دهنده مشکلاتی باشد که در حین سفر رخ خواهد داد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب غذا دادن به مرده

تعبیر خواب تصادف


تعبیر خواب تصادف با موتور

خواب تصادف با موتور نیز دارای تعابیر مثبتی نبوده و معبران دیدن چنین رویایی را با بد شانسی بیننده خواب در زندگی برابر دانسته اند و یا حتی آن را نشان دهنده بروز یک شکست عشقی سنگین دانسته اند.


تعبیر خواب تصادف خودم

تعبیر خواب تصادف خودتان در خواب در حالی که بر اثر تصادف کشته می شوید از تعابیر مثبتی برخوردار نبوده و حاکی از آن است که راه و رسم بیننده خواب در زندگی کاملا اشتباه بوده و به زودی به بن بست خواهد رسید و یا ممکن است با شکست عظیمی مواجه شده و هیچ جایی برای جبران چنین اشتباهی وجود نداشته باشد.


تعبیر خواب تصادف فرزند

تعبیر خواب تصادف فرزند بستگی به جنسیت فرزند داشته و برای هر کدام تعابیر متفاوتی ارائه شده است. ابن سیرین تصادف کردن فرزند پس را نشانه ظلم پدر بر پسر دانسته و آن نشانه ای برای بدرفتاری پدر با پسر خویش عنوان نموده است و همچنین تعبیر چنین خوابی را بروز مشکلات و حوادثی برای فرزند پسر نیز مطرح نموده است.

معبران تعبیر خواب تصادف فرزند دختر را عدم کنترل دختر و ناتوانی در تربیت وی دانسته اند که همین امر موجب بروز مشکلاتی برای دختر می گردد. در واقع چنین خوابی را هشداری می دانند که نشان می دهد؛ فرزند دختر به زودی دچار مشکلات و دردسرهای عظیمی می گردد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب تصادف پدر و مادر

خواب تصادف پدر و مادر نشان می دهد که بیننده خواب برای آنها بسیار ارزش قائل بوده و نگرانی هایی برای آنها در سر دارد که ممکن است ترس از دست دادن آنها بوده و حاکی از دغدغه های بیننده خواب راجع به پدر و مادر می باشد که این دغدغه ها در قالب تصادف در خواب نمایان شده است.


تعبیر خواب تصادف خواهر و برادر

تصادف خواهر و برادر در خواب نیز چنانچه مجرد باشند نشان دهنده بروز مشکلاتی است که زندگی او را با مشکلاتی مواجه ساخته و نیازمند یاری می گردد و چنانچهه برادر یا خواهر متاهل باشد بیانگر بی ثباتی زندگی مشترک وی بوده و ممکن است با مشکلات سلامتی و نالی مواجه گردد.


تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران

تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران نشان دهنده راهی است که بیننده خواب به اشتباه برگزیده و در آینده ای نه چندان دور موجب بروز ضررهای مالی می گردد که علاوه بر خود اطرافیان نیز آزار خواهند دید. ولیکن چنانچه تصادف در خواب رخ داده و هیچ فردی آسیب جدی ندیده است نمایانگر کسب درآمد از راهی نامتعارف خواهد بود که در واقع رویتت چنین خوابی هشدار می دهد که بیننده خواب از اینن راه اشتباه برگشته و راه توبه را در پیش گیرد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دزدیدن ماشین یا دزدیده شدن ماشین

تعبیر خواب تصادف


تعبیر خواب تصادف با وسیله نقلیه

علامه طباطبایی میگوید: اگر خواب دیدی بچه ای با ماشین تصادف می کند ولی هیچ آسیبی به او نمیرسد و دوباره بر می خیزد به این تعبیر است که یک حادثه ی نه چندان مهم در اطراف شما رخ خواهد داد که زیانی به شما وارد نمی سازد ولی می تواند باعث پریشان شدن شما شود.

اگر کسی خواب ببیند با وسایل نقلیه ای مثل موتور سیکلت تصادف می کند و جان میدهد می تواند به یک علامت باشد و آن هم بد شانسی و یا شکست سنگین در زمینه ی عشق است.


تعبیر خواب تصادف در کتاب جامع تغبیر خواب

تعبیر خواب زخمی شدن در تصادف: اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

تعبیر خواب تصادف ماشین با آدم: تصادف با اتومبیل گرفتاری و مشکل بزرگ است.


تعبیر خواب تصادف در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب تصادف اتومبیل نشانه رسیدن پول برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که با اتومبیلی تصادف کرده و اتومبیل واژگون می شود ولی وی جان سالم به در می برد بهتر است از رقیب بپرهیزد. گرفتاری ومشکل بزرگ به وجود می آید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خریدن کفش مشکی و سفید

تعبیر خواب تصادف در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تصادف کردن: اضطراب، مجازات کردن خود یا پرخاش به خود. اغلب اوقات هشداری است که به رویابین می‌گوید مراقب رفتارش باشد، چون ممکن است به موقعیت‌های خطرناکی منتهی شود.

بسیاری از مردم نگران رویاهایی هستند که در آن‌ها تصاویری از تصادف و زخمی‌ شدن وجود دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این رویاها لزوما پیش بینی حادثه‌ ناگواری در آینده نیستند. هر چند بعضی از افراد واقعا رویاهایی را که پیش بینی رویدادهای آینده است می‌بینید.

تصادف با اتومبیل: احتمال تعارض و برخورد عقاید رویابین با شخص دیگری، رفتار سهل انگارانه و بی‌احتیاط که به ایجاد مشکلی در یک رابطه عاطفی منجر می‌شود، ملاقاتی آزارنده یا درگیری، رانندگی بی احتیاط رویابین در عالم بیداری.

وسیله نقلیه دچار سانحه شود: شکست خودخواسته، شاید به دلیل اجتناب از استرس، مسئولیت و یا تغییراتی که در صورت پیروزی نصیب رویابین می‌شود، ترس از شکست، شکست در روابط عاطفی، مشاجره که اگر مثلا با رییستان باشد منجر به سانحه‌ای ناگوار برای شما خواهد بود. گهگاه این رویا می‌تواند اخطاری برای فروپاشی روانی یا جسمانی نیز باشد.


تعبير خواب تصادف به روايت آنلی بیتون

 1. اگر خواب ببینید تصادف کرده اید، نشانه اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر کنید. زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد.
 2. اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است، دلالت بر آن دارد که شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد که افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می کنند ، اما آنها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از دست می دهند، و شما به خواسته خود خواهید رسید.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب ماشین

☺ تعبیر خواب «تصادف» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «تصادف» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


39 دیدگاه

 1. فیروز محمدیان

  با سلام.
  خواب دیدم دوست هم محلی ام با موتور سیکلت بدجور تصادف کرده. کل اعضای بدنش از هم جدا شده بود. منم با ناراحتی زیاد میگفتم چندین بار بهش گفته بودم که آرام تر رانندگی کن. گوش نداد.
  یک بار هم با کمک این فرد با ماشینش من رو از یه مخمصه فراری داده

 2. علیرضا

  سلام دوست عزیز
  من چند روزی است همش خواب تصادف میبینم اما خودم هیچیم نمیشه یه بار با معلم تصادف کردیم یک با دونفر دیگه تصادف کردن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند بر دو وجه باشد. اول انکه ترسی از درون شما را نشان دهد که در زندگی روزمره تان به ان درگیر هستید و این ترس را دارید که خدای ناکرده در مواجهه با چیزی که در اینده در انتظار شماست به خیری که می خواهید نرسید و دوم انکه در اینده باید منتظر اتفاقی باشید که باید ان را مدیریت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. صبا

  سلام خواب دیدم با سگم پیاده روی میکنیم که یدفه یه ماشیم با سرعت میره سمت سگم که جلوتر از من راه میرفته و تصادف میکنه ،خیلی احساس بدی تو خواب داشتم

 4. مریم

  سلام وقتتون بخیر
  بنده خواب دیدم که برای رفتن به کلاسی دیرم شده بود بعد آژانس گرفتم که برادر و دخترمم همراهم بودن و راننده معلوم الحال بود انگار یه جوری بود بعد تو خیابون یکدفعه زد به اتوبوس ماشین جمع شد ما سه تا هم زود سالم اومدیم بیرون از ماشین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این که در خواب به سلامت پیاده شده اید می تواند برای شما خیر باشد اما اینکه در خواب خود به صورتی تصادف کرده اید می تواند نشان از مشکلی در اینده برای شما باشد که ممکن است به واسطه ی دیگری برای شما پیش بیاید که خیلی هم مهم نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 5. سمیرا

  سلام خواب دیدم که همسرم داره میره روستا و توی کوچه که میخواد وارد جاده اصلی بشه با ماشین میاد وسط کوچه وای میسته و به سمت راستش نگا میکنه تا اینکه از سمت چپ جاده اصلی یه کامیون میاد و میزنه بهش و بعدش بیدار شدم

 6. مهدی

  سلام خواب دیدم سر کار بودم.موقع برگشت از اتوبان یهو صدای بلند قطار اومد و از رو ماشین رد شد و من جون دادم.موقع رد شده برای چند لحظه همه چی سیاه شد.بعد احساس کردم که مردم و از خواب پریدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تبعیر خواب تصادف امده است که می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده در موقعیتی قرار گیرید که سبب شود دچار ترس شوید و از چیزی شوکه شوید و از این رو سعی کنید که در مواجهه با مشکلات قوی باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. Saba

  سلام خواب دیدم که برای کاری به جایی میریم که روستامون بالای اون قرار داره که میخواستیم یکمم بگردیم من و مادرم و پدرم توی ماشینیم مادرم نمیتونه ماشینو کنترل کنه و از صخره میره بالا و پرت میشه پایین ولی هیچکدوممون حتی شک یا اسیب ندیدیم بعد یه مرد اونجا هست که میگه بیاید بالا هرچی لازم دارید استفاده کنید و حالمونو میپرسه و بعد اسم یه شخصیو که قبلا تو زندگیم بوده میاره و میگه کجاس اون چرا شمارو نیاورد و اون شخص اصلا غریبه بود من تاحالا ندیده بودمش و مادرمم در جواب گفت نیاورد دیگه و بعد از خواب بیدار شدم و چیزی یادم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تصادف بدون آسیب می تواند به این معنا باشد که شما ممکن است در اینده دچار مشکلی شوید اما برای شما اصلا ایرادی ایجاد نکند و از این رو نمی تواند برای شما بد باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. علیرضا

  سلام
  خواب دیدم تو یه خیابون سرپایینی ماشین خراب بود داشتیم درست می کردیم بعداز درست کردن ماشین به سمت پایین سرازیری حرکت کرد و من هم دنبال ماشین می دویدم به جدول بر خورد کرد
  و دوباره ادامه پیدا کرد و ماشین به یه کالسکه بچه برخورد کرد و من هم از شدت ترس فرار کردم ویک مرد فریاد میزد بگیرید واون مرد موفق شد دستگیرم کنه گفتم منو از اینا دور کن وبه پلیس معرفی کن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تصادف با بچه می تواند نشانه ای از ترس با مواجهه در زندگی شخصی ایشان باشد و از این رو این خواب برای شما بیانگر آن می تواند باشد که در زندگی خود از مواجهه با موضوعی ترس دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. نسرین کرمی

  سلام خواب دیدم دارم از یک طرف خیابان به طارف دیگه میرم یه ماشین محکم به من زد و من به هوا پرتاب شدم وبعد از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تصادف با ماشین ممکن است برای شما نشان از خطری در اینده باشد که باید بسیار از این جهت مراقب باشید. حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. Amilin

  خواب دیدم با دوست صمیم تو ماشین نشستیم و وسط جاده تصادف کردیم ولی فقط زخمی شدیم و بعدش ادامه دادیم ب یه سکوهای پلکانی رسیدیم و نشستیم و مامانامون اومدن پیشمون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خواب های تکراری باید عرض شود که دارای تعبیر نیستند و بیشتر به این معنا می توانند باشند که شما از چیزی در ناخوداگاه خود ترس دارید و این موضوع ممکن است برای شما همان دوستتان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 11. niaz

  سلام خواب دیدم که پدر و مادرم تصادف کردن و مادرم از ماشین پرت شده پایین و پای راست او از لگن قطع شده اما خون ریزی نداشته و پدرم هم سالم بود من صحنه تصادف رو بعد از اتفاق افتادن دیدم یعنی در حین اتفاق افتادن تصادف نبودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب برای اینگونه خواب ها باید حتی الامکان تا مدتی از سفر خودداری کنید حتما هم صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. Roghayeh

  سلام من خواب دیدم که با ماشیب و خانواده در حال حرکت هستیم و من ناگهان به بیرون از ماشین پرت شدم و با ماشین ها اصابت کردم و زخمی شدم و وقتی ک بقیه اومدن بالای سرم متوجه بودم ک کسی گریه میکند یا صدایم میزنند و …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب پرت شدن از ماشین ممکن است نشانه ای از ان باشد که از چیزی در زندگی جا بمانید و از این رو باید بسیار دقت کنید که انتخاب های درست داشته باشید تا خدای ناکرده سبب این موضوع برای شما نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 13. شادی

  سلام
  خواب دیدم برادرم سوار ماشین شده و میخواد خواهرم ببر ه کلانتری برای شهادت که تصادف می کنه من میرم میبینم خیلی صدمه وارد شده به کسی که نمیشناسمش التماس می کنم نجاتش بده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که ایشان در راستای کاری که می خواهند انجام دهند که کاری خیر است ممکن است دچار مشکلی شوند و از این رو باید در باره ی این موضوع بسیار دقیق باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 14. Zhraranji

  سلام پسر داییم خواب دید که باهم تو یک ماشین بودیم و تصادف کردیم و من دچار اسیب شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است برای ایشان نشان از ان باشد که در اینده ای نه چندان دور ترسی درباره ی رسیدن به موضوعی دارند.
   سربلند و پیروز باشید

 15. صابری

  خواب دیدم یک بچه کوچیک که تازه راه می رفت در خواب انگار بچه من بود.با ماشین تصادف کرد.من دیدم ماشین از روی بچه رد شد اما بچه سالم بود انگار فقط دستش آسیب دیده بود.من بردمش بیمارستان و خیلی آشفته بودم براش.البته من یک پسر ۱۰ ساله از ازدواج ناموفقم دارم که ازم دوره.و یک بچه ۳ ماهه هم تازگی سقط کردم در دوران عقد.و خیلی از لحاظ روحی غصه زندگیمو میخورم که ندارمش دیگه و کسی رو که دوس داشتم اما رهام کرد.

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر خواب این موضوع باید بدانید که این خواب برای شما اشاره ای به وضعیت روحی شما دارد که دارای تعبیر نیست و از این رو نگران نباشید و بدانید که باید حتما با روانکاو مشورت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. بهار

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم پسر شش ساله ام تو خیابون بازیگوشی میکند و هرچقدر میگم بهش خطرناکه گوش نمیده و یه ماشین بهش میزنه همه جاش خونی میشه بغلش میکنم میبرم بیمارستان و درهمون حال هی میگم خدایا چیزیش نشه براش قربونی میبرم تو بیمارستان یه دفعه حالش خوب میشه میارمش خونه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر ندارد و بیشتر اشاره ای به ترس شما برای ایشان است و از این رو برای رفع قضا و بلا صدقه ای بدهید.
   سربلند و یپروز باشید

 17. سعید

  سلام،
  خواب دیدم با ماشینم درحال رفتن به جایی خارج از شهر هستم که با موتورسیکلتی که خلاف می آمد برخورد کردم . راکب موتور سالم بود ولی به ماشین من خسارت سنگینی وارد شد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تصادف با موتور امده است که می تواند نشان از بدشانسی باشد که برای بیننده ی خواب پیش اید و در این جا هم ممکن است برای شما انچنان بد نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 18. S

  با سلام
  خواب دیدم که با ماشین داشتم از یه کوچه ای که انتهاش باریک بود رد میشدم که صدای بوق ممتد شنیدم و متوجه شدم یه اتوبوس با سرعت زیاد داره میاد، ترمز کردم و اتوبوس وقتی از کوچه میخواست خارج شه چپ شد و صدای بلندی بود. بعد دیدم یه سری سر و دست و پا جدا روی کف خیابون افتادن و خون هم کف خیابون بود. خیلی ترسیده بودم و عذاب وجدان هم داشتم که نکنه من باعث تصادف شدم و بهم القا شد که افراد تو اتوبوس بیشترشون مرده اند. اینو تعبیر بفرمایین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خون امده است که اگر در خواب خود خون را ببینید این خواب دارای تعبیر نیست و از این رو نشان از ان دارد که برای شما مشکلی وجود ندارد و از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. عبدالرضا آذرمند

  سلام دریک خواب دعوت به مراسم عروسی شده بودم البته شلوغی رو دیدم ولی عروسی و مراسم رو خیر دومرحله ماشین باجناق هایم راقرض گرفتم یکیش خو به خود راه افتاد و تصادف های بسیاری کرد و ماشین دوم رو خودم پشت فرمون بودم که با خودرویی تصادف کردم ایستادم یه خودرو دیگر آمد با قصد و غرض سرتا سر ماشین رو خط انداخت و دعوا شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما به معنای داشتن تعبیر نیست و می تواند به این معنا باشد که شما از شکست در اینده ترس دارید و از این رو این خواب را دیده اید و نباید از بابت آن نگران باشید و باید بدانید که سرنوشت شما به دست شما ست و اگر هم دیگران در ان تداخلی ایجاد کنند باز هم شما باید به مسیر خود ادامه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. Zahra

  سلام خواب دیدم از این دره با ماشینم افتادم پایین
  ولی کسی متوجه ی من نشد مادرم و خواهرم دنبالم میگشتن روحم رفت باهشون صحبت کرد میگفتم تصادف کردم برید منو پیدا کنید همه جام درد میکرد ولی بدنم سالم بود اونا منو نمیدن و صدام نمیشنیدن دیگه از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض شود که به احتمال زیاد این خواب شما کابوس است و نباید از ان نگران شوید و از طرف دیگر هم حتما صدقه بدهید که انشالله اگر هم مشکلی باشد ختم به خیر گردد.
   سربلند و پیروز باشید

 21. حسین فتوحی

  خواب دیدم باماشین افتادم توآب خودم تورودخونه پرار اب گل الود افتادم ولی ماشینم هیچی نشد ازردخانه اومدم بیرون باماشین دیگه داشتم میرفتم یکی راهمو ازقصد برید باهاش تصادف کردم بادوتا ماشین تصادف کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب نشان از مشکلی است که در اینده ممکن است برای شما پیش بیاید اما باید بسیار اگاه باشید و حتما صدقه بدهید که انشالله برطرف شود.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید